Kdo jsme

Klub romantikov úzkorozchodnej železnice Oravy a Kysúc (KRÚŽOK) je občianske združenie pôsobiace na Kysucko - oravskom pomedzí, ktoré nadväzuje na 12 ročnú činnosť mládežníckeho hnutia na záchranu národnej technickej pamiatky Historickej lesnej úvraťovej železnice (HLÚŽ). Združujeme občanov Slovenskej a Českej republiky.

Článek o letní akci 2012 najdete zde a informácie o prevádzke železničky zde.

Ciele

  • dokumentácia, propagácia, záchrana, obnova a prevádzka: úzkorochodných lesných železníc, technických pamiatok, kultúrnych pamiatok ľudovej architektúry a ochrana prírody.
  • vytvorenie priestoru pre aktivity všetkých ľudí, ktorí chcú pôsobiť v prospech zachovania a obnovy HLÚŽ
  • spolupráca so štátmimi inštytúciami a občianskymi združeniami pri starostlivosti o technické, kultúrne a prírodné pamiatky Kysucko – oravského pomedzia

Aktivity

  • spolupráca s Kysuckým múzeom pri obnove HLÚŽ formou pracovných víkendoviek a pracovno - oddychových táborov , konkrétne pri údržbe tratí, priepustov a vozového parku HLÚŽ.

Čo ponúkame

  • platformu pre realizáciu všetkých, ktorí majú záujem akýmkoľvek spôsobom prispieť ku záchrane unikátnej technickej pamiatky
  • v lete pobyt na pracovno - oddychových táboroch
  • pre riadnych členov, výhody plynúce z riadneho členstva