KOLŽ

September 18th, 2008 Posted in KOLŽ (1915 - 1972) | Comments Off

Úvod

Rozmach priemyslu na sklonku 19. storočia bol príčinou stále rastúceho dopytu po kvalitnom dreve. Oblasť Kysúc a Oravy bola oddávna zdrojom tejto suroviny a ťažba dreva bola prevládajúcou formou obživy obyvateľstva. Avšak odľahlosť a zlá dopravná infraštruktúra regiónu dlho bránila intenzívnemu rozvoju drevospracujúcemu priemyslu.

Precist zbytek clanku »

Výstavba

September 18th, 2008 Posted in KOLŽ (1915 - 1972) | Comments Off


Kysucká lesná železnica (KLŽ)

 • 1906 - povolenie výstavby železničnej trate z Krásna nad Kysucou do Novej Bystrice. Stavba nebola realizovaná.
 • 1914 - Akciová spoločnosť pre mlynský a drevársky priemysel odkupuje ťažobné práva od grófa Karolyiho k lesom v povodí rieky Bystrice na 10 rokov.
 • 17.12.1914 - verejnoprávna pochôzka za účelom získania povolení na stavbu lesnej železnice z drevoskladu v Oščadnici údolím Bystrice do Chmúry.
 • 12.5.1915 - vydané povolenie ku stavbe
 • 7.7.1917 - vydané povolenie k prevádzke na úseku Oščadnica - Stará Bystrica (0 - 16 km)
 • 15.3.1918 - vydané povolenie k prevádzke na úseku Stará Bystrica - Nová Bystrica
 • 15.10.1918 - vydané dočasné povolenie k prevádzke na úseky do Vychylovky a Harveľky s platnosťou do 31.8.1919

Precist zbytek clanku »

Prevádzka

September 18th, 2008 Posted in KOLŽ (1915 - 1972) | Comments Off

Organizácia prevádzky bola do r. 1949 rozdelená na dve časti: Oščadnica - Chmúra (KLŽ) a Chmúra - Lokca (OLŽ). Správa KLŽ sídlila v Starej Bystrici, správa OLŽ bola zo začiatku v Lokci, po prestavbe parnej píly v Zakamennom na výhrevňu, bola správa presunutá do Zakamenného. Každá správa mala svoje prevádzkové predpisy. Po majetkovom zlúčení oboch železníc v r.1949 sídlila správa celej KOLŽ v Zakamennom.

Precist zbytek clanku »

Rušňový a vozový park

September 18th, 2008 Posted in KOLŽ (1915 - 1972) | Comments Off

Časové schéma existence lokomotiv na KOLŽ a HLUŽ

Precist zbytek clanku »

Zánik

September 18th, 2008 Posted in KOLŽ (1915 - 1972) | Comments Off

Dôvody zrušenia lesnej železnice:Likvidácia hlavnej trate v Starej Bystrici 5.10.1972. Foto O. Řepka

 • železnice neriešia sprístupnenie lesných porastov
 • na sklady LŽ je treba lomený odvoz dreva na krátké vzdialenosti - nevýhodné pre vodičov nákladných áut
 • náklady dreva musia mať fixnú dĺžku podmienenú rozpojitelnosťou vagónov
 • veľká úrazovost pri preprave v nebezpečných podmienkach
 • vyššie dopravné náklady oproti nákladným autám
 • zvýšenie ceny pražcov Precist zbytek clanku »