HLÚŽ

September 20th, 2008 Posted in HLÚŽ (1972 - ...) | Comments Off

Foto Branislav Vrábeľ

Vyhlásenie časti Kysucko - oravskej lesnej železnice (KOLŽ), v úseku Chmúra - Beskyd – Tanečník, za národnú kultúrnu pamiatku v r. 1972, na poslednú chvíľu zabránilo likvidácii pozoruhodného technického diela - úvraťového systému bývalej spojovacej trate KOLŽ, nemajúceho obdoby v celej Európe. Z pôvodných 107,5 km celkovej dĺžky KOLŽ sa vďaka tomuto rozhodnutiu zachoval len necelý zlomok v dľžke zhruba 8km. Mobiliár lesnej železnice bol takmer celý zlikvidovaný. Zachovali sa iba 4 parné lokomotívy, 14 oplenových vozov, 3 štvornápravové plošinové vozy, 1 dvojnápravový plošinový voz a 1 dvojnápravový osobný vagón.

Precist zbytek clanku »

Události

September 20th, 2008 Posted in HLÚŽ (1972 - ...) | Comments Off

Precist zbytek clanku »

Prevádzka

September 20th, 2008 Posted in HLÚŽ (1972 - ...) | Comments Off


V současnosti je na zachovalém zbytku tratě obnoven provoz ve dvou částech:

- Pod správou Kysuckého muzea jezdí vlaky v úseku st. Skanzen - st. Chmúra - 1. úvrať - (st. Kubatkovia) - st. Skanzen.

- Pod správou Oravského muzea jezdí vlaky v úseku st. Tanečník - st. Beskyd.
Precist zbytek clanku »

Rušňový a vozový park

September 20th, 2008 Posted in HLÚŽ (1972 - ...) | Comments Off

Časové schéma existence lokomotiv na KOLŽ a HLUŽ

Precist zbytek clanku »

A čo ďalej

September 20th, 2008 Posted in HLÚŽ (1972 - ...) | Comments Off

Pri prevzatí zbytku bývalej Kysucko - oravskej lesnej železnice si Kysucké múzeum predsavzalo za úlohu vykonať společenskoú obnovu železnice a prezentovať ju ako samostatný múzejný exponát v rámci Múzea kysuckej dediny v oživenej múzejnej podobe so zachováním jej historických a technických hôdnot. Vydaním prevádzkového povolenia na úsek Kubátkovia - I. úvrať v r. 1995 bol tento ciel dosahnutý a to predevšetkým vďaka veľkým finančným dotáciam v prvej polovici 90. rokov, kedy prebehla generálna oprava trate i oboch parných lokomotív. Situácia v druhej polovici 90. rokov už nebola zďaleka tak priaznivá, naviac v rokoch 1997-2000 bola I.úvrať postihnutá rozsiahlymi zosuvmi, takže prevádzkovaný úsek musel byť skrátený. Finančná náročnost sanácie zosuvov neumožnila realizovat iné plánovné akcie a tak súčasnosť a blízká budoucnosť HLÚŽ sa javí jako značně problematická.

Precist zbytek clanku »