Prevádzka

Home -> HLÚŽ (1972 - ...)


V současnosti je na zachovalém zbytku tratě obnoven provoz ve dvou částech:

- Pod správou Kysuckého muzea jezdí vlaky v úseku st. Skanzen - st. Chmúra - 1. úvrať - (st. Kubatkovia) - st. Skanzen.

- Pod správou Oravského muzea jezdí vlaky v úseku st. Tanečník - st. Beskyd.

Odchody vlakov zo stanice Skanzen (pokladňa) od 1.5 do 31.10. 2012

Pondelok - piatok: 9.15, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod.
Sobota - nedeľa: 9.15, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 hod.
Vlak o 17.00 hod. premáva v soboty, nedele, len do 27. 9. 2012

Súprava jazdí v radení rušeň + 1 osobný vozeň. Podľa počasia sa používa zatvorený vozeň (kópia električkového vozňa Sliezkych zemských dráh), alebo otvorený výletný vozeň.(reko. Ba/u 5). Dĺžka úseku, na ktorom je od roku 1996 povolená riadna prevádzka je od km 0.0 do km 3.6. Priemerná doba jazdy je 45 minút. Na jednu jazdu musí byť minimálne 10 ľudí. Kvôli velkým sklonom na trati je povolené za rušeň zaradiť len jeden vozeň. Pri väčšom počte zájemcov je lepšie jazdu vopred objednať.

Historická lesná úvraťová železnica
023 05 Nová Bystrica - Vychylovka
Správa HLÚŽ a pokladňa: +421 41 4397219
Fax: +421 41 4335290
e-mail: zeleznicka@kysuckemuzeum.sk

Odchody vlakov zo stanic Tanečník a Beskyd - celoroční provoz

Tanečník: 9:30(A), 11:00, 13:00, 14:15, 15:30, 16:45 (B)

B – ide v sobotu a v nedeľu
A – ide pondělok- sobota

Jazdy vlakov môžu byť obmedzené kvôli zhoršeným klimatickým podmienkam. Vo vlaku je návštevníkom umožnené prepravovať lyže. Vlak bude vypravovaný zo stanice Tanečník len v prípade, že bude minimálne 5 cestujúcich pre drezinu a minimálne 13 osôb pre osobný vozeň.

Oravská lesná železnica
Tanečník
Oravská Lesná 02957
Telefón:+421 43 5524891
Mobil: +421 905 500646
Fax: +421 43 5524892
E-mail: olz@oravamuzeum.sk

Sorry, comments for this entry are closed at this time.