História

Oprava mostíka v osade Kubátkovia (Veseláci)

Celé osmedesiate roky pracovali desiatky fanúšikov železnice na obnove zachovaného zbytku KOLŽ. Práce prebiehali v réžii dobrovoľníkov z Čech, Moravy a Slovenska hlavne na Kysuckej strane. Práve vďaka týmto nadšencom sa podarilo zachovať cenné hodnoty a preklenúť obdobie do vyhlásenia HLÚŽ za národnú technickú pamiatku. Vystriedali sa tu ľudia veľa profesií, väčšinou železničiari z lokomotývnych diep (napr. Veselí nad Moravou), ale aj ostatní, ktorým tunajšia železnička uložená do malebnej krajiny učarovala. Pre veľa z nich bola železnička impulzom, ktorý ich natrvalo srdcom prikoval k úzkorozchodným tratiam v Čechách a na Slovensku. Mená ako Peter Joachymstál, Honza Slavík, Aleš Bílek, Honza Šatava, či legendárny strojvodca pán Čajka a mnoho a mnoho ďalších, ktorých mená sú už natrvalo zapísané do novodobých dejín úzkorozchodných tratí Čiech, Moravy a Slovenska.

Mládežnícke aktivity

Už v roku 1989 začali pracovno-oddychové tábory na bývalej Kysucko – oravskej lesnej železnici v lokalite stanice Tanečník. Prebehla rekonštrukcia zrubu lesných robotníkov, depa a vyčistil sa priestor koľajiska. Tieto tábory skončili v roku 1993. Od roku 1996 –2000 pokračujú tábory na lokalite Múzea kysuckej dediny (MKD) Vychylovka .

Tanečník 1989 - 1993

Pohľad smerom od depa st.Tanečník

Už v roku 1989 začali pracovno-oddychové tábory na bývalej Kysucko - oravskej lesnej železnici v lokalite stanice Tanečník. Domáce oravské OC ZMnS v Dolnom Kubíne podľa vzorou táborov STROMU ŽIVOTA na Čiernom Balogu začalo organizovať tábory na Tanečníku. Začalo sa rekonštrukciou zrubu lesných robotníkov. Majiteľ staničných objektov Oravské múzeum zabezpečoval materiál a Zväz dodával pracovnú silu na hrubé práce. Ambície boli veľké: opraviť zrub, kde by bolo rekreačno-športovo-edukačné zariadenie pre mladých, zrekonštruovať 3,5 km úsek trate nachádzajúci sa v okrese Dolný Kubín a začať prevádzku. Do roku 1991 rozobral zrub, základy sa nanovo vybetónovali, celý zrub sa posunul o 1 m od koľajiska. Pod objektom sa vybudovali pivničné priestory. Pokračovalo sa v stavbe zrubových stien, krov a plechovú krytinu postavili majstri z Oravskej Lesnej. Účasť na táboroch bola veľká od 1990 do 1993 bolo každé leto po 8 turnusov po 40 ľuďoch a viac ľuďoch. Za údernou pracovnou silou bolo vidieť aj poriadny kus roboty. V lete 1993 sa už dokončoval interiér a ostávalo spraviť elektroinštaláciu a podkrovie. V tom období však vyvrcholil konflikt medzi vedením OKC ZMnS Dolný Kubín a Oravským múzeom. Pre mladých to znamenalo koniec aktivít na Tanečníku.  

Vychylovka 1994 - 1995

V roku 1994 prebehli dva turnusy organizované OC ZMnS v Čadci. V roku 1995 prebehol jeden turnus v počte 12 ľudí. Pracovalo sa na čistení trate od buriny medzi Skanzenom a st.Kubátkavia. Natretý bol aj rušeň DH 120. Brigádnici boli ubytovaní spolu so železničným vojskom v “Colnici” na Rycierkach. 

Vychylovka 1996 - 2000

Na jar roku 1996 sa stretla skupina ľudí, ktorí zažili tábor na Tanečníku a rozhodli sa, že idú do toho. Oravské múzeum deklarovalo, že v rekoštrukcii lesnej železnice na Tanečníku bude pokračovať, ale bez účasti brigádnikov z mládežníckych organizácií. Pochopenie pre našu aktivitu sme našli u Kysuckého múzea.

Rok 1996

– začiatky boli ťažké, bolo treba postaviť tábor, kuchyňu, zorganizovať prácu… ,ale aj napriek všetkým ťažkostiam prebehli dva turnusy.

    I. turnus 13.-20.7.1996 s počtom 15 účastníkov bol úspešný. Vytvoril sa základný potenciál budúcich táboriek. Na Vychylovke bolo prítomné železničné vojsko, vďaka ktorému sme mali veľký vojenský stan tzv.“Afganistan”.
    II. turnus 19.-28.7.1996 so šlapačkovým stavom 4 ľudí, ktorý sa sa ku koncu tábora rozrástol na neuveriteľných 14 ľudí.

Práca – V ten rok Kysucké múzeum nemalo peňazí na postrek trate (tráva na koľajniciach funguje ako mazivo a dochádza preklzovaniu kolies), celý tábor trhal burinu na zjazdnom úseku trate. Prvý turnus vyčistil trať od st.Chmúra 2.9km po I.úvrať 3.3km. Druhý turnus pokračoval v trhaní ďalej smerom na II. úvrať, so zámerom pripraviť trať na skúšobné jazdy. Prácu skončil na 3.6km. Železničné vojsko ešte dokončovalo v práci na úvratiach a na vrcholovej stanici Sedlo Beskyd.
Počasie- excelentne slnečné až na pár búrok.

Rok 1997
Ako šturec bol na zosuve I. úvrate odstavený vagón TATRA

    Po katastrofálnych záplavách, asi tri týždne pred táborom, ktoré zasiahli aj Kysuce nás čakalo veľa práce.

I. turnus 2.8. – 12.8.1997 Či-fu smraďoch Zúčastnilo sa ho 20 ľudí v silnom zastúpení mužskej časti, čo sme využili na fyzicky náročnejšie práce.
II. turnus 12.8. – 23.8.1997 Star Trek s počtom 17 ľudí. Pekné počasie zvádzalo ľudí natierať sa čímkoľvek.

Práca - Železničným vojskom v 1995 prekopané priepusty sme museli znova nájsť. Napr. priepust na Jamách v 5,0km je pravidelne po zime upchatý. Je to spôsobené veľkou eróziou prašných ciest nad týmto priepustom, ktoré sú neustále narušované lesnými trakormi. Tento priepust je potrebné každoročne aspoň raz prekopať a vyviezť 20-30 fúrikov zeminy. Prvý turnus prečistil priepusty až po Beskyd. Z táborového rozpočtu sa podarilo naškriabať financie na 20 kg asfaltovej Bentonitovej farby, ktorou druhý turnus natrel 2 a pol oplena na st. Chmúra. Veľmi sme privítali nástup nového zamestnanca na Vychylovke, traťmajstra Paľa. Pod jeho vedením sa už mohli vymieňať pražce, podbíjať a robiť všetky práce, kde sa zasahuje do zvršku trate. Pri mlyne z Klubiny sme spolu s traťmajstrom obnovili 3m oporného múru. Na jar roku 1997 došlo k zosuvu v dĺžke cca 5 metrov na I. úvrati.

Rok 1998 

I.turnus 24.7. – 2.8.1998 Či-fu smraďoch s počtom 21 ľudí.
II.turnus 12.8. – 23.8.1997 Strar Trek s počtom 29 ľudí.

Práca - Okrem tradičného vyčistenia priepustov na úvratiach, prvý turnus začal s pribíjaním pražcov a podbíjaním na zasypanom zosuve I. úvrate. Druhý turnus dokončil podbitie a vyrovnal esovité vybočenie koľaje v 4.2 km trate medzi I. a II. úvraťou.

Rok 1999

Zlúčením dvoch turnusov vznikol jeden „megatábor“ v počte 33 ľudí. Práca Okrem toho, že sa vymenili a podbili 4 pražce a prečistili sa priepusty, sa hlavne natieralo. Kysuckému múzeu sa podarilo získať sponzora na farby a lak na natretie štvornápravového vagóna Ba/u 2 pochádzajúceho z PLŽ. Na vagóne si zapracovali najmä dievčatá.

Rok 2000 Inšpekčná jazda po uvratiach - posledné metre stúpania do sedla Beskyd

    Počtom turnusov,ľudí a vykonanej práce zatiaľ najsilnejší rok.

I. turnus 27.7.-5.8.2000 “A pôjde to” S počtom 13 ľudí bol zase úplne rodinný tábor. Prvé štytri dni takmer vkuse pršalo čo predĺžilo stavanie novej kuchyne.
II.turnus 5.8. - 14.8.2000
III.turnus 15.8.-24.8.2000 s počtom 17 ľudí.

    Práca - Prvý turnus počas tábora stihol rozobrať jednu filmársku kulisu v skanzene, v spolupráci s pánom Jozefom Němečkom vyčistili priepusty od Jám (5,0 km) po Stanicu Sedlo-Beskyd a pred vstupom do skanzenu v 1,9 km vymenili a podbili 6 pražcov.Druhý a tretí turnus pomáhal pri rekonštrukvii mosta za depom 2,0 km a mosta v osade Chmúrovia v 1,7 km (betónovalo sa , pribíjali sa pražce a podbíjalo sa). Táborníci rozobrali tiež dve filmárske kulisy v časti skanzenu osada u Romanov a podbíjali v spodnej časti trate.