Pridajte sa!

Zajímá vás příroda i technika a nevíte, jak to dát dohromady?

Myslíte si, že ve starých věcech je i kus naší budoucnosti?

Chcete mít společný cíl s partou dobrých kamarádů?

Chcete mít dobrý pocit z dobře vykonané práce?

Chtěli byste své zkušenosti předávat druhým?

Toužíte si splnit sen o “své” železnici?

…a mnoho dalších otázek, na které můžete nalézt odpověď jako členové

Občanského sdružení “KRÚŽOK”

které je skutečně pro všechny

Najdete se v následujících odstavcích?

“…no jo, ale když já mám obě ruce levé a vy tam pořád něco děláte s těmi krumpáči…”

Je pravda, že na pracovně - oddychových táborech se i pracuje, většinou to však není nic náročného, každý pracuje podle svých možností a svého svědomí. Přitom na výběr bývá řada činností - od vaření, přes natírání starých vozů, likvidaci náletových dřevin, čištění propustí až po fyzicky nejnáročnější podbíjení tratě.

 

“… to je samá práce…”

Pracuje se od osmi ráno do brzkého odpoledne a po obědě je volno, které je možno užít indivduálně, nebo se účastnit nějaké hry. Večery při ohni a kytaře bývají kouzelné…

 

“…mládí, ať se vydovádí. Já jsem pracující člověk a jezdit po táborech - na to nemám čas. Rád bych ale pomohl…”

Tábory a brigády nejsou jedinou činností, kterou KRÚŽOK vyvíjí. Zájemci o členství se můžou orientovat na dokumentační a propagační činnosti, na zpracovávání, prosazování a financování projektů, na budování kontaktů mezi odbornou veřejností a státními institucemi. KRÚŽOK má několik forem členství, ze kterých si lze vybrat. Rovněž je možno své sympatie vyjádřit formou SPONZORINGU, který by pomohl financovat např. záchranu lokomotiv a vozů.

 

“…rád bych přijel i na tábor, ale mám dvě menší děti…”

Děti nejsou překážkou. KRÚŽOK má i tzv. “rodinné” členství a i v rámci táborů je s touto možností počítáno. A děti jsou naší budoucností.

 

“…Vychylovku znám, vždyť kolik let jsem tam jezdil dobrovolně pracovat. Zlatá léta železničky jsou ale pryč a nic nového mě tam už nečeká…”

Právě vás železnička nejvíce potřebuje. Kdo jiný, než vy se svými zkušenostmi, radami a konakty by mohl pomoci udržet ji naživu? KRÚŽOK je příležitostí, jak překlenout generační propast mezi těmi “před požárem” a těmi “po požáru”. Každý z nás těžce nesl skutečnosti, které v důsledku vedly počátkem 90. let k útlumu dobrovolných aktivit. A tehdejší ideje byly smeteny nejen nešťastnými sesuvy ale i prostou realitou dneška. Věřím ale, že z oněch idejí přesto ještě něco zbývá, že každý z nás, tam v úvratích pod Beskydem, kousek toho svého a zároveň společného “já” ještě má pod kapradím schováno. Vím, že prosté kamarádství a společné cíle, které stály u zrodu dobrovolných aktivit na železničce, nelze nahradit žádnou institucí. Instiucionální podoba občanského združení KRÚŽOK je však nadstavbou, která pomůže našim idejím nezapadnout. Železnička je tu stále, i když trochu v jiné podobě, s trochu jinými problémy, ale hlavně je tu parta lidí s elánem problémy řešit. Bylo by škoda se jen tak na patě otočit…

 

“…může to být pěkné, co děláte, ale mě to moc nezajímá. Ostatně, jsou důležitější věci…”

Jistě, ale přesto se přijeďte na Vychylovku podívat, třeba jako obyčejný návštěvník skanzenu Múzea kysuckej dediny. Zdejší kraj má velkou šanci si získat vaše srdce tak, jako se to stalo mě. A svou návštěvou pomůžete i nám - budeme vědět, že naše práce není zbytečná.

 Odpovídal Martin Kouřil

Členom KRÚŽKU sa môžeš stať aj Ty .Stačí, ak sa zúčastníš niektorej z pripravovaných akcií, alebo prejavíš svoj záujem / listom, e-mailom alebo telefonicky/. Všetci členovia budú informovaní o akciách poriadaných KRÚŽKOM, a to ani zďaleka nie je jediná výhoda členstva…