Možné formy sponzoringu

Nakoľko KRÚŽOK ako očianske združenie nevytvára žiadny zisk, je odkázaný okrem financií z členských príspevkov a podavaných projektov na Váš spozoring.

  • peňažný dar - číslo nášho účtu je: 262 972 6182 TATRA BANKA , kód banky 1100
  • materiálny dar - Na tábory a konkrétne projekty je potrebný materiál, či je to strava na tábor - napr. debnička zeleni, tričká, farby na konzervovanie vagónov… všetko sa zíde.
  • sponzorovanie s protihodnotou - Sponzorovanie s možnosťou poskytnutia nejakej protihodnoty - umiestnenia reklami na tričkách, uvedenie v našich propagačných materiáloch (letáky, www.stránky), propagovanie na našich akciách. Tento druh sponzoringu, je nutné ošetriť zmluvou