Realizované projekty

Realizované projekty:

 • Tábory Vychylovka 2001-2013
 • Expozícia v prírode HLÚŽ areál stanice Chmúra

Pripravované projekty:

 • Expozícia v prírode HLÚŽ areál stanice Chmúra
 • Výbybňa SKANZEN
 • Štvorokeňák

Tábory Vychylovka 2001

Táborové foto 2001

V roku 2001 KRÚŽOK vypracoval projekt pracovno-oddychových táborov s názvom VYCHYLOVKA 2001. Hlavným cieľom projektu bolo zorganizovať pracovno - oddychový tábor pre mládež, na ktorom sa pracovalo pri obnove “Národnej kultúrnej pamiatky Historickej lesnej úvraťovej železnice”. O podporu tohoto projektu sa KRÚŽOK uchádzal v grantovom konaní PRIMA PROJEKTU financovaného firmou GLOBTEL a.s. Na projekt sa podarilo získať sumu 80.000 tis.Sk. Prebehli dva 10-dňové turnusy, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 50 ľudí. Tu je zopár fotiek z I. turnusu. Počas tábora sa realizoval projekt Expozície v prírode “Historickej lesnej úvraťovej železnice” areál stanice Chmúra.

Expozícia v prírode HLÚŽ areál stanice Chmúra

Krúžkom vypracovaný projekt Technický scénár expozície v prírode “Historická lesná úvraťová železnica” areál stanice Chmúra si dával za úlohu zlepšiť informovanosť návštevníkov o histórii železnice a jej prezentáciu. Tento cieľ sa mal dosiahnuť nainštalovaním informačných tabúľ v stanici Chmúra, kde spolu s exponátmi lokomotív a vagónov vznikne expozícia HLÚŽ v prírode. Popri tom bolo treba exponáty uviesť do vystavovateľného stavu.

Realizácia projektu - vykonané práce:

 1. Veľká informačná tabuľa Strana informačnej tabule HLÚŽ Strana informačnej tabule KOLŽ
  Táto tabuľa má stručne priblížiť históriu železničky. Z jednej strany je opísaná Kysucko-oravská lesná železnica (KOLŽ) jej vznik a vývoj až do zrušenia, z druhej strany záchrana a súčasnosť HLÚŽ. Tabuľa je formátu A0.
  Odpracovaných 33 hodín.
 2. Tabuľaky k exponátom
  Ku každému historicky zaujímavému exponátu bola osadená informačná tabuľka. Označenie každého exponátu obsahuje: názov, parametre, rok výroby, na čo a kde bol prevádzkovaný. Tabuľky boli nakoniec osadené podľa možnosti priamo na exponáty. Sú vyhotovené na zalaminovanom tvrdom papieri formátu A3, upevnené na drevenej sklonenej doske.
  Odpracovaných 24 hodín.
 3. Staničné tabule
  Staničná tabuľa HLÚŽ Na staniciach HLÚŽ chýbalo doteraz označenie. Tabule boli vyrobené z dreva, po prekreslení písmen sa názvy vydlabali a namaľovali. Osadené boli nakoniec stanice: Kubátkovia, Skanzen, Chmúra, Sedlo - Beskyd.
  Odpracovaných 24 hodín.
 4. Konzervácia exponátov
  Pôvodný zámer bol natrieť všetky rámy nákladných vagónov nachádzajúcich sa na Chmúre (7 oplenových vozňov a 3 plošinové) a dve lokomotívy Kraus Maffei a Henschel Cassel. Na nákladné vozne bola navrhovaná antikorózna vodou riediteľná farba NEODUR. U výrobcu Chemolak Smolenice sa zistilo, že farba požadovaného čierneho odtieňu sa nevyrába. Nakniec kúpu syntetickej farby značky BORI v množstve 50kg základnej a 50kg vrchnej, realizovalo Kysucké múzeum. V utorok 7.8.2001 bola dodaná táto farba. Začalo sa s odhrdzovaním a prípravou povrchu na náter, nasledoval náter základnou farbou potom vrchnou. Natierané vagóny (dva oplenové vozne a plošinový vozeň TATRA) boli preposunované pod prístrešok, pri tej príležitosti bol nakoľajený jeden oplen, ktorý stál mimo koľajiska.- štyri oplenové vagóny: evidenčné číslo KM/HLÚŽ-13, KM/HLÚŽ-14, KM/HLÚŽ-15, KM/HLÚŽ-16
  - štvorosý lošinový vagón PA/ú 231, evidenčné číslo KM/HLÚŽ-4
  - dvojosý plošinový vagón TATRA, evidenčné číslo KM/HLÚŽ-9
  - dvojosý malý plošinový vagón z Novej Dubnice, evidenčné číslo KM/HLÚŽ-18
  - parná lokomotíva Henschel Cassel, evidenčné číslo KM/HLÚŽ-21.

   Z celkového množstva 100 kg syntetickej farby boli natreté nasledovné exponáty:

  Lokomotíva bola natretá zvoka - kotol, vodné vane, dýmnica, komín, kabína rušňovodiča je natretá aj z vnútra. Zakúpených 12kg polyuretánovej farby CHEMOPUR sa použilo na konzerváciu lokomotívy ČKD D760/90 tzv. Gontkulák, evidenčné číslo KM/HLÚŽ-24. Náter pojazdu a kolies vykonali členovia KRÚŽKU cez 3. pracovnú víkendovku 29.9.2001. Zakonzervovaný bol aj drvič kameňa.
  Odpracovaných 953,5 hodín.

 5. Údržba priepustov úvraťového úseku
  Tradičné čistenie priepustov a priekop pozdĺž trate. Počas I. turnusu sa prečistili úvraťový úsek od 1. úvrate až po stanicu Sedlo Beskyd. Najviac práce sa vykovalo na priepuste na 5km “na Jamách”, ktorý bol úplne upchatý. Vyviezlo sa 2m3 zeminy a vyčistilo 50m trate od naplavenej zeminy. Taktiež sa vyčistila priekopa pri trati.
  Odpracovaných 247,5 hodín.
 6. Sprevádzanie v skanzene
  V troch objektoch: Mlyne z Klubiny, Dom drotára a usadlosti u Hruškuliaka robili v dvojiciach účastníci tábora sprievodcov.
  Odpracovaných 48 hodín.
 7. Oprava studničky pri vstupe do areálu skanzenu
  Na studničke postavenej minulý rok, počas jarných prívalov vody došlo k popraskaniu základov a voda tiekla mimo žliabok. Počas II.turnusu boli nanovo vybetónované základy s bezpečnostným prepadom.
  Odpracovaných 23 hodín.
 8. Vykosenie úvratí a stanice Sedlo-BESKYD
  Výraznou mierou prispel nový člen KRÚŽKU pán Nemeček svoju návštevou v piatok 24.8.2001. Nielenže povozil účastníkov II. turnusu na drezíne, ale pokosil stanicu Sedlo - Beskyd a úvrate. Odpracovaných 6 hodín a pokosených 400m trate.